جدول شماره ۱۸۸ مدرسه تلویزیونی ایران
جدول پخش برنامه های آموزشی مدرسه تلویزیونی ایران روز چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت اعلام شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سیما؛ جدول شماره ۱۸۸ مدرسه تلویزیونی ایران در روز چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت برای شبکه های آموزش و امید اعلام شد. شبکه ‌آموزش:فنی و حرفه ای و کاردانش :ساعت٨:۰۰تا ۸:۳۰خیاطی  - مشترک همه پایه ها- شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش ساعت٨:٣٠ تا٩ چهره سازی  - مشترک تمام پایه ها - شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش   ۶پایه ابتدایی:ساعت۱۴:۰۰ تا ۱۴:۱۵بازی و ریاضی پایه اول ساعت۱۴:۱۵تا ۱۴:۳۰علوم تجربی و تفکر پایه دوم ساعت۱۴:۳۲ تا ۱۴:۵۲فارسی و نگارش پایه سوم ساعت ۱۴:۵۵ تا ۱۵:۱۵بازی و ریاضی پایه چهارم ساعت ۱۵:۱۸ تا ۱۵:۳۸علوم تجربی و تفکر پایه پنجم ساعت ۱۵:۴۰تا ۱۶:۰۰ ‌فارسی و نگارش پایه ششم متوسطه اول:ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۶:۲۰ریاضی پایه هفتم ساعت۱۶:۲۰ تا۱۶:۴۰ریاضی پایه هشتم ساعت ١۶:۴۰تا ۱۷:۰۰ریاضی پایه نهم متوسطه دوم  :ساعت ١۷:۰۰تا۱۷:۴۰ ریاضی دو  - پایه ۱۱-  رشته علوم تجربیساعت ۱۷:۴۰ تا ۱۸:۲۰ فیزیک سه - پایه ۱۲- رشته علوم تجربی  شبکه امیددروس مشترک رشته های تجربی، ریاضی و انسانی ساعت١٠:٣٠عربی و زبان قران ٣ پایه دوازدهم ساعت١١ کارگاه کار آفرینی و تولید پایه یازدهم    دروس فنی حرفه اساعت ١١:٣٠نقشه کشی فنی رایانه ای پایه دهم رشته مشترک صنعتساعت ١٢:٠٠ کارگاه نواوری و کار آفرینی پایه یازدهم رشته فنی و حرفه ای و کاردانش       حل تمرین ساعت ۱۲:۳۰درس: ریاضی ١ (تابع) پایه دهم رشته ریاضی و تجربیانتهای پیام/ن
2016 - iribtv.ir - Contact us : prsima@irib.ir

طراحی و اجرا توسط رسانه های نوین سیما