جدول شماره ۲۱ مدرسه تلویزیونی ایران
برنامه‌های درسی مدرسه تلویزیونی ایران روز پنجشنبه اعلام شد .
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سیما،جدول شماره ۲۱ مدرسه تلویزیونی ایران در روز پنجشنبه ۲۹مهر برای شبکه های آموزش و قرآن اعلام شد. شبکه ‌آموزش: فنی و حرفه ای و کاردانش : ساعت٨ تا ٨:٣٠ ارتباط موثر- پایه ۱۰- مشترک خدمات - شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش ساعت٨:٣٠ تا٩ دانش فنی پایه - پایه ۱۰- رشته طراحی و دوخت- شاخه فنی و حرفه ای ساعت ۹تا۹:۳۰ تعمیرات موتور - پایه ۱۰- رشته مکانیک خودرو - شاخه فنی و حرفه ای ساعت ۲۰:۰۰ تا ۲۰:۳۰ نقشه کشی فنی رایانه - پایه ۱۰- رشته نقشه کشی - شاخه فنی و حرفه ای ساعت ۲۰:۳۰تا۲۱:۰۰ نقاشی رنگ روغن - پایه ۱۲- رشته چهره سازی - شاخه کاردانش ساعت۲۱:۰۰تا ۲۱:۳۰ طراحی و دوخت لباس بچه گانه - پایه۱۱ - رشته طراحی و دوخت -شاخه فنی و حرفه ای ۶پایه ابتدایی:ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠ فارسی و نگارش پایه اولساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰ فارسی و نگارش پایه دوم ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰ بازی و ریاضی پایه سوم ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰ فارسی و نگارش پایه چهارمساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰ علوم تجربی و تفکر پایه پنجم ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰ فارسی و نگارش پایه ششمساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰ آموزش نوآموزان پیش دبستانی متوسطه اول:ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰کارو فناوری پایه هفتم ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰ کارو فناوری پایه هشتم ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ کارو فناوری پایه نهم ساعت۱۶:۰۰تا ۱۶:۳۰ عربی پایه هفتم متوسطه دوم :ساعت ١۶:۰۰ تا۱۶:۴۰ ریاضی یک - پایه ۱۰- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک ساعت۱۶:۴۰تا ١٧:۱۵ شیمی یک - پایه ۱۰- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک ساعت ۱۷:۱۵تا ۱۷:۵۰ ریاضی یک - پایه ۱۰- علوم تجربی و ریاضی فیزیک ساعت ۱۷:۵۰تا ۱۸:۳۰زیست یک - پایه ۱۰- رشته علوم تجربی شبکه قران:ساعت۸ درس اصول عقاید۱ ۱رشته علوم ومعارف اسلامیساعت۸:۳۰ درس تاریخ اسلام۱رشته علوم ومعارف اسلامیساعت۱۱ درس هدیه های آسمانی پایه ششم دبستانساعت۱۱:۲۰ درس اموزش قران پایه ششمساعت۱۵ درس پیامهای اسمانی پایه نهمساعت۱۵:۳۰ درس عربی زبان قران۱ انتهای پیام/ن  
2016 - iribtv.ir - Contact us : prsima@irib.ir

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد